0
ارسال شده در

نصاب

نصاب نصاب به فردی گفته می‌ شود که دارای مهارت‌ ها و دانش لازم برای نصب و اتصال اجزای مختلف یک سیستم یا تجهیز را دارد. در صورتی که شخصی برای نصب اجزای سیستمی مانند گاز، برق، آب و سایر تجهیزات [...]

0
ارسال شده در

قیمت هاردنر اپوکسی

قیمت هاردنر اپوکسی قیمت هاردنر اپوکسی ، هاردنر یا سخت کننده، نوعی ترکیب شیمیایی می باشد که برای استفاده از برخی ترکیبات شیمیایی دیگر وجود آن لازم و ضروری خواهد بود. در واقع برخی ترکیبات شیمیایی [...]