Netefe

 مجتمع تجاری و اداری رز

  • نام پروژه: مجتمع تجاری و اداری رز
  • محل پروژه: تهران – میرداماد
  • مجری: نگین تجارت فردوس
  • محصولات به کار رفته: چسب مگاپوکسی PM و PF
  • برند: megapoxy
پروژه های مرتبط

GET IN TOUCH

از ما مشاوره بگیرید