برج های اداری , مسکونی

برج های اداری , مسکونی

مراکز خرید

مراکز خرید

ویلاهای مسکونی

ویلاهای مسکونی

هتل ها

هتل ها

PRESENTATIVES

  • 01

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

نماینده تبریز

آقای تقی زاده

تبریز – جاده تهران – بعد از هتل مرمر – روبروی دانشگاه آزاد – کلینیک ساختمانی ایران سنگان

,09141144141 | 04136379631 |04136379632
01

عاملیت فروش تهران - خاوران

آقای کریمی

تهران - خاوران

,09123091170 | 02133246273
02

عاملیت فروش تهران - میدان حسن آباد

آقای خالقی

تهران - میدان حسن آباد

,09122186817 | 02166764265 | 02166737617
03

عاملیت فروش تهران - اقدسیه

طراحان ایده صدرا (آقای شاهنده)

تهران - اقدسیه

,09121138227 | 02188880022
04

نماینده تهران - فداییان اسلام

آقای میرزایی

تهران - فداییان اسلام

,09121498446 | 02133763375
05

GET IN TOUCH

از ما مشاوره بگیرید