مجتمع تجاری برند سنتر

مجتمع تجاری برند سنتر

مجتمع تجاری برند سنتر

نام پروژه :

 مجتمع تجاری برند سنتر

آغاز فروش به پروژه :

 قبل از سال 1393

وضعیت :

به اتمام رسیده است

محصول استفاده شده:

چسب مگاپوکسی و Flexstone

 

 

2,152 total views, 2 views today

بدون دیدگاه