فرودگاه بین المللی مهرآباد

فرودگاه بین المللی مهرآباد

فرودگاه بین المللی مهرآباد

نام پروژه :

 فرودگاه بین المللی مهرآباد

آغاز فروش به پروژه :

 1388

وضعیت :

به اتمام رسیده است

محصول استفاده شده:

چسب مگاپوکسی

 

 

196 total views, 1 views today

بدون دیدگاه