مجتمع تجاری گلستان

مجتمع تجاری گلستان

مجتمع تجاری گلستان

نام پروژه :

 مجتمع تجاری گلستان

آغاز فروش به پروژه :

 1388

وضعیت :

به اتمام رسیده است

محصول استفاده شده:

جسب و رزین مگاپوکسی

 

 

124 total views, 1 views today

بدون دیدگاه