مجتمع تجاری سام سنتر

مجتمع تجاری سام سنتر

مجتمع تجاری سام سنتر

نام پروژه :

 مجتمع تجاری سام سنتر

آغاز فروش به پروژه :

 1390

وضعیت :

به اتمام رسیده است

محصول استفاده شده:

چسب مگاپوکسی

 

 

275 total views, 1 views today

بدون دیدگاه