MEGAPOXY PF

MEGAPOXY PF

MEGAPOXY PF

 

ماده خمیری با زمان کار 3 دقیقه و قدرت بالا جهت نصب سنگ و اتصالات. چسب مگاپوکسی دارای ساختاری دو جزئی و با پایه اپوکسی می باشد. زمانی که این ماده خمیری شکل به صورت صحیح، قوام یابد به ماده ای جامد تبدیل می شود که در برابر سایر مواد شیمیایی مقاوم بوده و به جهت سختی بسیار بالا، یک پیوند شیمیایی همیشگی بوجود می آورد.

این چسب در عین انعطاف پذیری، از نظر شیمیایی خنثی می باشد که حتی با گذشت زمان دچار تغییر نمی شود. این فراورده فاقد هرگونه تنش بوده و در مقابل فشار، همچنان مستحکم می ماند.

نحوه اجرا : برای نصب PFکافی است در محل اتصال از این ماده استفاده شود. جهت اجرا ابتدا دو جزء Aو B  چسب مورد نظر را  به طور مساوی مخلوط کرده، بصورت لقمه ای بر روی سنگ یا بتن و یا فرم فلزی به مقدار لازم قرار می دهیم. در صورت عدم اختلاط کامل و صحیح، کارایی لازم را نداشته و همواره به شکل خمیر باقی می ماند.

 

 

994 total views, 2 views today

بدون دیدگاه