MEGAPOXY H , HX

MEGAPOXY H , HX

MEGAPOXY H , HX

 

   

مگاپوکسی HXیک رزین 100% اپوکسی شفاف و با غلظت پایین می باشد که برای نفوذ در شکاف ها و جهت استحکام سنگ بکار می رود و در ساب خوردن و صیقلی شدن سنگ ها بسیار مؤثرمی باشد.

 از این رزین در سنگ های مرمر، مرمریت، گرانیت و غیره می توان استفاده نمود.

مگاپوکسی Hجهت اسلب های طبیعی برای جلوگیری از صدمه هنگام برش، نصب، حمل ونقل، توری زدن، مش نمودن پشت سنگ و پر کردن تخلخل های سنگ، به صورت شفاف استفاده می گردد.

ضمناً به هیچ وجه در هنگام استفاده از این محصول، خطری متوجه کاربران محترم نمی گردد و به سلامتی کاربران لطمه ای وارد نمی سازد.

نحوه اجرا :

دو جزء Aو Bبه میزان سه واحدAو یک واحدBبا هم مخلوط شده و بر روی کوپ سنگ که دارای ترک های ریز می باشد، ریخته می شود و یا بر روی سنگ های تایل و یا اسلب بصورت ماستیک و با کاردک استفاده می گردد.

 

 

790 total views, 2 views today

بدون دیدگاه