MEGAPOXY MC

MEGAPOXY MC

MEGAPOXY MC

 

رزین با پایه اپوکسی (رنگی) که غلیظ تر از رزین های H و HX می باشد و جهت آب بندی استخرها (آب بندی و رنگ)، چاله آسانسورها، اسکلت های فلزی، کشتی سازی و آب بندی سرویس های بهداشتی، زیر کاشی و سنگ و غیره بکار می رود. این رزین به عنوان پوششی محافظ برای فلزات، بتن و سیمان، منبع های شیمیایی، غذایی، سوختی و غیره استفاده می گردد. همچنین به عنوان پوششی بهداشتی و ضد گرد و غبار برای کف و دیوارها  بکار گرفته می شود. از بارزترین مزایای این محصول، آنتی باکتریال بودن و ضد خش بودن آن است.

نحوه اجرا : 

 دارای دو جزء A وB می باشد که به نسبت 4 واحد A و 1 واحد B مخلوط شده و سپس با     قلم مو و یا دستگاه Ls بر روی سطح مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. جهت پوشش فلزات، سطح مورد نظر می بایست سند بلاست شود. این رزین باید حداقل 2 بار بر روی سطح اجرا گردد. شایان ذکر است اگر سطح زیر کار نفوذ پذیر باشد مانند بتن و یا ماسه سیمان، بهتر است قبل از بکارگیری MC از رزین HX که رقیق و نفوذی است برای زیر کار استفاده گردد.

 

 

994 total views, 2 views today

بدون دیدگاه