منزل مسکونی آبان

منزل مسکونی آبان

منزل مسکونی آبان

نام پروژه :

ساختمان مسکونی آبان

آغاز فروش به پروژه :

 1387

وضعیت :

 به اتمام رسیده است

محصول استفاده شده:

چسب مگاپوکسی PM و PF

 

 

140 total views, 1 views today

بدون دیدگاه