غرفه همایش سراسری کیفیت در ساخت و ساز

غرفه همایش سراسری کیفیت در ساخت و ساز

غرفه همایش سراسری کیفیت در ساخت و ساز

غرفه همایش سراسری

 

در این همایش ،ضمن ارائه اقدامات و تجربیات انجام شده توسط مسئولین محترم به بهسازی روزافزون اجرای
استانداردها در زمینه سبک سازی، مقاوم سازی،کنترل هوشمند ساختمان و تدوین دستورالعملها و راهکارهای
اجرایی جهت بهبود استاندارد های رایج پرداخته شد.
در این همایش یک روزه در زمینه کیفیت در ساخت و ساز غرفه هایی در اختیار شرکتهای برتر قرار داده شد تا
بتوانند محصولات خود را در صنعت ساختمان ارائه دهند .

 

1

 

69,914 total views, 3 views today

بدون دیدگاه